Höga Kustens
besöksnäringsstrategi
mot 2030

Under 2021 togs en ny besöksnäringsstrategi fram för Höga Kusten. En tydlig och gemensam vision och struktur är grundläggande för ett långsiktigt hållbart destinationsutvecklingsarbete.

Hämta och läs strategin

Vi har sammanställt hela strategin och processen bakom i ett strategidokument. Ladda ner det här och läs som PDF.

En nivå till mot 2030

Fortsättningen på en fantastisk resa

De senaste 12 åren har Höga Kusten varit en av Sveriges snabbast växande destinationer, sedan 2010 har antalet gästnätter ökat med 58%. För att utvecklingen de kommande 10 åren ska vara fortsatt gynnsam – och långsiktigt hållbar – har nu en strategisk inriktning för besöksnäringen mot 2030 tagits fram. Under denna process har Höga Kusten Destinationsutveckling hållit i trådarna och intressenter från offentligheten, näringsliv och besöksnäringsfrämjare har varit medverkande på olika sätt. Strategin baseras på en analys av omvärldens krav men också såklart på det som är Höga Kustens tillgångar, och det som besöksnäringens aktörer och främjare brinner för.

Syftet med strategin

Syftet med strategin och strategiprocessen är flerfaldigt. Då många aktörer berörs är det viktigt att:

Vi vill dra åt samma håll

Arbetet med att ta fram den strategiska planen har letts av Höga Kusten Destinationsutveckling men strategin omfattar hela destinationen Höga Kusten. Den beskriver alltså inte vad organisationen Höga Kusten Destinationsutveckling ska göra, utan vad destinationen som helhet vill åstadkomma. Strategin är till för
att få så många som möjligt att dra åt samma håll. För att hålla riktningen över tid kommer lägereldar behöva tändas ofta för att samla destinationens många aktörer och påminna varandra om visionen, om varför den behövs, och för att gemensamt fira framgångar och finna lösningar för uppdykande hinder.

Vision

Mission

Mål 2030

Hur

Förutsättning

Alltid en nivå till

En attraktiv, hållbar och tillgänglig
plats dit allt fler längtar

Bevara Lägereldskänslan

Fördubblad
omsättning

Koldioxidneutral
destination

Lokala
ambassadörer

Internationell
toppklass 2030

Öka
attraktions-
kraften

Stärk
systemet

Lyft
kommunika-
tionen

Hellre
hållbart

Turistanpassa
tillgänglig-
heten

Vår vision:
Alltid en nivå till
– mot 2030!

Vi tycker vi är på rätt väg, därför är det inte en riktningsändring vi vill åt, utan att vi fokuserar på att alltid sträva efter en nivå till. Mot 2030 vill vi växla upp besöksnäringen rejält.​

Genom vår vilja, mod och handlingskraft vill vi stimulera innovationslust och entreprenörsanda och alltid sträva efter en nivå till, steg för steg mot 2030. Och vi strävar mot internationell toppklass! Vi tänker bevara den lägereldskänsla vi identifierat som en viktig framgångsfaktor, både för oss som bor här och för dem som besöker oss.

Mätbara mål
mot 2030

I vår vision slår vi fast att Höga Kusten alltid ska sträva efter en nivå till och att det ska bli en plats dit allt fler längtar – både som besökare och boende. För att precisera våra ambitioner har vi tagit fram några kvantitativa mål som kommer hjälpa oss att kontinuerligt kunna se om vi är på väg mot rätt håll, mot visionen.

2030...

…har turismens omsättning i Höga Kusten fördubblats.

2030...

…är besöksnäringen i Höga Kusten koldioxidneutral.

2030...

…är lokalborna besöksnäringens främsta företrädare.

2030...

…betraktas vi som internationell toppklass.

Vill du läsa mer? Ladda ner strategin här.

Vi har sammanställt hela strategin och processen bakom i ett strategidokument. Ladda ner det här och läs som PDF.