Öka attraktionskraften

Vi behöver våga tänka stort för att öka investeringsgraden och locka fler investerare​. Vi behöver erbjuda ännu bättre upplevelser och öka den ekonomiska avkastningen på våra tillgångar.

Vad betyder det?

Lägereldsorienterad produktutveckling

Vår natur, kultur, smaker och våra evenemang är stora tillgångar och styrkor att använda som resurs i produktutvecklingsarbetet mot 2030. Vi behöver erbjuda ännu bättre upplevelser och öka den ekonomiska avkastningen på våra tillgångar. För att vi ska fortsätta ses som en attraktiv destination mot 2030 behöver vi förstärka arbetet med produktutveckling och innovation. Kvalitén och variationen av vårt utbud behöver lyftas, fler reseanledningar som lockar både nya och återkommande besökare året runt krävs. Vi behöver förstärka sambandet med naturen som reseanledning kopplad till tätorternas utbud av boende, restauranger, handel och service. En del av näringens uppdrag är att skapa nya reseanledningar. Med lägerelden som vägledare skapar vi tillsammans och i samarbete nya upplevelser med lägereldskänsla året om.

Öka investeringsgraden och locka fler investerare

För att bli en attraktiv destination och skapa fler besöksmål och upplevelser och ett större och mer kvalitativt utbud krävs det mer investeringar, både från offentligt och privat håll. Det krävs också att vi lockar hit nya investerare, både nationella och internationella. Vi behöver också arbeta med proaktiv finansiering, vi ska således inte vänta på att bli uppbjudna, utan vara de som bjuder upp. Vi behöver också våga tänka stort. På så vis skapas fler arbetstillfällen och intresse för inflyttning ökar.