Attraktionskraft och grön omställning - ett webbaserat varumärkesexperiment för besöksnäringens hållbara utveckling

Projekt ska undersöka sambandet mellan destinationens varumärkesarbete, besökares upplevelser och den gröna omställningen av företag inom besöksnäringen.

Det övergripande syftet med detta projekt är att undersöka sambandet mellan destinationens varumärkesarbete, besökares upplevelser och den gröna omställningen av företag inom besöksnäringen. Målet med projektet är att utveckla och validera ett användbart, vetenskapligt grundat och relevant verktyg för utvärdering av hållbarhetsaspekter av destinationens varumärke. Verktyget ska även användas för att belysa hur budskapet om hållbarhet påverkar varumärkets kraft, trovärdighet och förmåga att uppmuntra hållbart gästbeteende.

Forskningssamarbete tar Höga Kusten en nivå till

Om projektet

Projektet sker i samarbete mellan Mittuniversitetets turismforskningscentrum, ETOUR och Höga Kusten Destinationsutveckling AB under perioden 2023-04-01 – 2025-04-30.

Det övergripande syftet med detta projekt är att undersöka sambandet mellan destinationens varumärkesarbete, besökares upplevelser och den gröna omställningen av företag inom besöksnäringen.

Målet med projektet är att utveckla och validera ett användbart, vetenskapligt grundat och relevant verktyg för utvärdering av hållbarhetsaspekter av destinationens varumärke. Verktyget ska även användas för att belysa hur budskapet om hållbarhet påverkar varumärkets kraft, trovärdighet och förmåga att uppmuntra hållbart gästbeteende.