Brand story

Långt uppe i Norra Europa finns en plats där naturens krafter under 20 000 år format ett dramatiskt landskap med världens högsta kustlinje. Här stupar bergen rakt ner i havsdjupen på ett sätt som gör dig helt andlös.

Höga Kusten har haft istid mer än en gång och det som var strand för 10 000 år sedan ligger idag 286 meter över havet. Precis som landhöjningen fortsätter befolkningen att sträva uppåt. De som bor och verkar här är ett enkelt och vänligt folk men har höga ambitioner och vill att Höga Kusten, som de är så makalöst stolta över, ska bli ett av Europas främsta besöksmål.

Höga Kusten ger besökare från hela världen en möjlighet att uppleva det genuina, oexploaterade och äkta Sverige. Här bildar skog, vatten och berg en storslagen fond till konditionsutmaningar, matupptäckter och kulturevenemang – alla Sveriges färgstarka årstider.

Den modiga besökaren kan prova på surströmming och klättring men Höga Kusten är faktiskt mer harmoni än adrenalin. Mer gemenskap över lägereld än att ensam bestiga något av världens högsta berg. Mer våfflor och hjortronsylt än energibarer och liniment. Genom oändliga möjligheter att vara aktiv i naturen tillsammans med de du tycker om, hämtar du kraft till ditt urbana, fartfyllda vardagsliv.

Välkommen till det storslagna Höga Kusten.

En gemensam varumärkesplattform

Höga Kustens varumärkesplattform

En varumärkesplattform fungerar som ett kompass för alla som vill berätta något om Höga Kusten. Det är ett verktyg för att få oss alla att säga liknande saker om vår del av världen och sträva åt samma håll. Är vi många aktörer som beskriver Höga Kusten på samma sätt så blir vårt gemensamma budskap starkare.

Vår varumärkesplattform berättar dels om Höga Kustens karaktär, men också vilka målgrupper vi prioriterar och blir på så vis en ledstjärna för utvecklingsarbetet i destinationen.

Vår identiet formas av alla som är engagerade kring platsvarumärket Höga Kusten. En gemensam bild av vilka unika egenskaper och säljfördelar som är knutna till destinationen kan många dra nytta av när de kommunicerar med omvärlden.

  • Turistföretag kan tillsammans, men också var för sig, kommunicera en enhetlig bild för att locka fler besökare och stärka Höga Kusten som destination
  • Varumärkesplattformen kan fungera som inspiration vid produktutveckling och stärka destinationens utbud 
  • Företag, oavsett bransch, kan använda argument kring Höga Kusten för att attrahera nya medarbetare
  • Evenemangsaktörer kan kommunicera en attraktiv bild av Höga Kusten och på så vis attrahera fler evenemang
  • Invånare kan i samtal med vänner berätta om vad Höga Kusten står för
  • Ideella föreningar kan ha den samlade bilden av Höga Kusten som ledstjärna i den lokala utvecklingen

 

Sammantaget bidrar detta till att vi tillsammans kommunicerar en enhetlig och spännande bild som lockar fler till att vilja uppleva Höga Kusten. Vi har mycket att vara stolta över och detta vill vi nå ut med på bred front!

För att landa i en äkta och trovärdig varumärkesplattform har många aktörer bidragit på olika vis.

Ca 100 personer, med ett engagemang för besöksnäringen i Höga Kusten, har deltagit vid en workshop och där beskrivit Höga Kustens styrkor och egenskaper. Vid ett senare tillfälle samlades ca 30 personer med ledande roll inom besöksnäringen för att enas kring Höga Kustens målgrupper och marknader.

För att komplettera vår egen bild av destinationen med ett besökarperspektiv genomfördes en webbenkät bland våra valda målgrupper. Totalt tillfrågades 600 personer i Finland, Nederländerna och Tyskland och 300 personer i Sverige. (Alla med ett intresse av att vara aktiva i naturen.) För att få en känsla för målgruppens resonemang kompletterades webbundersökningen med att ringa 10 personer i målgruppen och ställa samma frågor, men med möjlighet att ställa följdfrågor, att be respondenten motivera tydligare samt att fånga upp citat och attityder på ett mer mänskligt sätt.

Lärdomar från både workshops och webbenkät har sedan kompletterats med aktuell kunskap så som globala trender och branschnyheter samt kartläggningar genomförda av Visit Sweden.

Den data och information som framkommit genom ovan nämnda steg har därefter sorterats, strukturerats och analyserats. Utifrån de insikter som gjorts har en varumärkesplattform arbetats fram.

Arbetet genomfördes under 2016 och kompletterades med en kommunikationsstrategi och ny visuell identitet under 2017.

Processen har genomförts tillsammans med Placebrander, Identx och Devocy Communications.

Ett besök i Höga Kusten ska kännas som en lägereldsupplevelse. Ett av verktygen för att kunna erbjuda det är just varumärkesplattformen. Höga Kusten Destinationsutveckling tillsammans med Höga Kusten Turism är utsedda att vara eldvakt, men det är alla aktörer i destinationen som gemensamt bidrar till att upplevelsen vid lägerelden blir av yttersta världsklass.

Läs vidare om varumärket

Nyttja Höga Kustens starka varumärke i din verksamhet. Här får du material och riktlinjerna att förhålla dig till.

Grafisk profil

Riktlinjer kring Höga Kustens grafiska profil

Samprofilering

Nyttja Höga Kustens varumärke i din verksamhet

Texter

Använd gärna dessa budskap när du berättar om Höga Kusten

Presentationer

Presentationer om Höga Kusten som är fria för dig att använda

Bilder

Använd bilder från Höga Kusten i din verksamhet

Fakta

Här har vi samlat, i våra öron, intressanta fakta

Filmer

Var med och sprid bilden av Höga Kusten med film