Besöksnäringen i Höga Kusten​

Höga Kusten Destinationsutveckling är ett kommunalt bolag som bildades våren 2014, och som har till uppgift att främja den strategiska utvecklingen av besöksnäringen i Höga Kusten. Totalt är vi fyra kommuner som tillsammans jobbar för framtidens Höga Kusten – Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Men vi är inte ensamma.

Höga Kusten - alltid en nivå till!

Tillsammans blir vi starka!

Höga Kusten Destinationsutveckling bildades 2014 med utgångspunkt i fortsatt strategisk utveckling. 2017 utökades uppdraget med en gemensam besöksservice som idag tillsammans med näringen möter uppemot 800 000 besökare per år.

Detta för att strategiskt fortsätta utveckla både varumärke och destination. Detta arbete är ett tillväxtarbete som bygger på vår rikedom av högkvalitativa upplevelser. Våra fem främsta naturtillgångar är Naturen, Tid att vara, Smakerna, Kulturarvet och gemenskapen med andra. Det sistnämnda innefattar vi som bor och verkar här, vårt värdskap mot våra besökare och varandra och att vi gillar att utveckla tillsammans.

Det här är vi

Att strategiskt leda en destination mot fördubblad omsättning, koldioxidneutralitet, stolta lokala ambassadörer och internationell toppklass – en nivå till – är numera vårt uppdrag. Det här är vi:

  • Höga Kusten Destinationsutveckling
  • Region Västernorrland
  • Länsstyrelsen Västernorrland
  • Örnsköldsviks kommun
  • Kramfors kommun
  • Sollefteå kommun
  • Härnösands kommun
  • Höga Kusten Turism (bestående av 120 turismföretag)

Gemensamma verksamhetsplaner kommer att skapas – med dessa mål i sikte.

Ett nära samarbete sker även på andra områden såsom landsbygdsutveckling där Leader Höga Kusten är en driven aktör.

En besökare känner inga gränser, så i starkt regionssamarbete arbetar vi nära Destination Sundsvall, Umeåregionen, Kvarkenområdet, Visit Sweden och andra som tillför värde till det strategiska och operativa arbetet.

Styrelsen i Höga Kusten Destinationsutveckling består av poltiker från våra fyra ägarkommuner och ledningsgruppen består av tillväxtcheferna. Besöksnäringen är Höga Kustens nya industri – och än har vi bara sett början av vad vi tillsammans kan åstadkomma.

Strategi 2030 för Höga Kusten

I strategi 2030 har vi tillsammans med olika organisationer som består av drivna människor som siktar högt bestämt oss för att fortsätta utvecklas genom ett stort förtroende för varandra och en uppdelning av ansvarsuppgifter för att nå vår vision och mission.

Våra positioner

Vi är många aktörer som bidrar till besöksnäringsutvecklingen i Höga Kusten.

Region Västernorrland

Ansvar regional tillväxtstrategi

Samordna länets besöksnäring

Analys av statistik

Sprida kunskaper om turismens struktur och effekter

Höga Kusten Destinationsutveckling

Stärk systemet

Öka attraktionskraften

Lyft kommunikationen

Hellre hållbart

Turistanpassa tillgängligheten

Höga Kusten Turism

Marknadsföring

Försäljning

IT-plattform

Tillsammans

Tillsammans

Tillsammans

Tillsammans