Turistanpassa tillgängligheten

Vi behöver en infrastruktur som möter de ökade kraven på hållbarhet och tillgänglighet.

Utveckla infrastruktur och öka tillgängligheten

Vi behöver en infrastruktur som möter de ökade kraven på hållbarhet och tillgänglighet. För att göra det lättare att ta sig hållbart inom och till destinationer krävs satsningar på till exempel infrastruktur, hållbart resande och vandrings/ cykelleder. Vi behöver förbättra och jobba mer förebyggande med planering av turisttäta områden, för att skapa fungerande flöden vid besöksmål. Att samverka inom samhällsplanering ökar möjligheterna till en funktionell gemensam planering som stärker besöksnäringens utveckling. Detta stärker dialogen och säkerställer en fortsatt positiv attityd till besöksnäringen hos invånarna i Höga Kusten. Det skapar även en samsyn mellan det offentliga, näringslivet, boende och besökare. Därmed förebyggs även intressekonflikter och vi kan sätta in rätt åtgärder innan problem uppstår.