Hellre hållbart

Arbetet med hållbarhet i Höga Kusten berör destinationens alla arbetsområden vilket gör att kunskap, vilja och handlingskraft är extra viktiga i resan mot att bli en långsiktigt hållbar destination.

Hållbarhet i allt

Arbetet med hållbarhet berör destinationens alla arbetsområden vilket gör att kunskap, vilja och handlingskraft är extra viktiga i resan mot att bli en långsiktigt hållbar destination. Besökare blir allt mer miljömedvetna och för att vi ska vara och upplevas som trovärdiga krävs det att vi hittar sätt att arbeta systematiskt och långsiktigt med vårt hållbarhetsarbete. Detta är en förutsättning för att behålla Höga Kustens unika område attraktivt för både invånare, besökare och verksamheter.

Koldioxidneutral destination i internationell toppklass

Som destination behöver vi ha en plan för hur vi arbetar med och följer upp vårt gemensamma arbete med hållbarhet ur alla tre dimensioner. Vi behöver säkerställa hur vi bevarar vår unika natur och kultur, hur vi värnar det lokala samhället, skapar attraktiva platser och skapar förutsättningar för livskraftiga företag. Vi behöver tänka hållbart i alla beslut för att uppnå målen om en fördubblad omsättning tillsammans med högt lokalt ambassadörskap i en koldioxidneutral destination i internationell toppklass. Det kan till exempel betyda att vi väljer bort långväga internationella marknader för att närmarknaderna ger ett mindre klimatavtryck. Eller att främja hur vi bevarar vår unika natur och kultur, hur vi värnar det lokala samhället, skapar attraktiva platser och skapar förutsättningar för livskraftiga företag.

Fler besökare under hela året

Till Höga Kusten kommer idag en stor del av besökarna under sommaren, framförallt i juli och augusti. Vi behöver skapa förutsättningar för att få fler besökare under hela året. Det gör vi genom att skapa fler attraktiva upplevelser och reseanledningar även under höst, vinter och vår. Därmed blir det även lättare för företagare att ha lönsamhet året runt och belastningen på besöksmålen och lokalsamhällen blir jämnare.