Pågående projekt & aktiviteter

Här kan du läsa mer om alla pågående projekt och aktiviteter i vår destination.

  • Allt
  • Pågående aktivitet
  • Pågående projekt
Pågående aktivitet

Kompetensförsörjning

Här hittar du de olika insatserna vi gör för att möta utmaningarna kring kompetensförsörjning inom besöksnäringen i Höga Kusten.

Läs mer
Pågående aktivitet

Kommunikationskampanj för rekrytering till Höga Kusten

Vi synliggör möjligheterna till jobb inom besöksnäringen.

Läs mer
Pågående projekt

Samverkan för framtidens besöksnäring

Från kris till stärkt och utvecklad outdoor/mötesindustri – omställning av Västernorrlands besöksnäring genom utveckling och samverkan.

Läs mer
Pågående aktivitet

Rekryteringsträff

Ta chansen och möt din nästa medarbetare på rekryteringsträffarna. Läs mer och anmäl dig här.

Läs mer
Pågående projekt

Framtidens värdskap

Under tre år kommer vi att arbeta fram hur framtidens värdskap kommer att se ut i Höga Kusten, viket också är det regionala projektets namn.

Läs mer
Pågående projekt

Höga Kusten på export

Projektets ska stimulera till ökad konkurrenskraft genom internationalisering. Målet är att främja turismexporten inom destinationen, att Höga Kusten ska bli ett självklart val för den utländska besökaren som är intresserad av naturturism och att öka kunskapen om internationalisering.

Läs mer
Pågående projekt

Kvarken Destinations

Mer synlighet tillsammans och fler besökare till Kvarkenregionen genom gränsöverskridande samarbete i nytt Botnia-Atlantica turismprojekt.

Läs mer