Pågående projekt

Här kan du läsa mer om alla pågående projekt i vår destination.

Pågående

Höga Kusten på export

Projektets ska stimulera till ökad konkurrenskraft genom internationalisering. Målet är att främja turismexporten inom destinationen, att Höga Kusten ska bli ett självklart val för den utländska besökaren som är intresserad av naturturism och att öka kunskapen om internationalisering.

Läs mer
Pågående

Kvarken Destinations

Mer synlighet tillsammans och fler besökare till Kvarkenregionen genom gränsöverskridande samarbete i nytt Botnia-Atlantica turismprojekt.

Läs mer
Pågående

Framtidens värdskap

Under tre år kommer vi att arbeta fram hur framtidens värdskap kommer att se ut i Höga Kusten, viket också är det regionala projektets namn.

Läs mer
Pågående

Samverkan för framtidens besöksnäring

Från kris till stärkt och utvecklad outdoor/mötesindustri – omställning av Västernorrlands besöksnäring genom utveckling och samverkan.

Läs mer