Stärk systemet

Förenkla och underlätta för företagande och entreprenörskap samt fördjupad samverkan.

Fördjupad samverkan

Vi behöver en ökad professionalisering bland de aktörer, både privata och offentliga, som utgör besöksnäringssystemet i Höga Kusten. Systemet består av många samverkande aktörer; så som företag, kommuner, Länsstyrelsen Västernorrland,Region Västernorrland, Höga Kusten Turism, Höga Kusten Destinationsutveckling samt övriga företagsorganisationer, privata intressenter, ideell sektor och främjare.

För att fortsätta stärka samverkan mellan dessa olika aktörer behöver vi ta nästa steg och utvecklas till ett professionellt besöksnäringssystem med tydlig rollfördelning och ett välsmort maskineri. Därför prioriterar vi att slipa och utveckla samverkan mellan de olika aktörerna som utgör besöksnäringen och besöksnäringens främjare och intressenter. Det bidrar till ökad effektivitet samt samsyn och ansvar i genomförande.

Förenkla och underlätta för företagande och entreprenörskap

Företagen och entreprenörerna är oerhört viktiga beståndsdelar i en attraktiv plats. De skapar och bidrar till arbetstillfällen och utvecklar utbudet i destinationen. Höga Kusten har många företag som ligger i framkant när det kommer till hållbarhet och digital mognad. Dessa företag ska kunna känna att de kan utvecklas, samtidigt som nya entreprenörer lockas till Höga Kusten. För att företagen ska ha möjlighet att utvecklas långsiktigt behöver vi utveckla arbetet med kompetensförsörjning. Mot 2030 blir det därmed viktigt att företagande och entreprenörskap förenklas och underlättas i destinationen.