Kompetensförsörjning

Företagen inom besöksnäringen i Höga Kusten lyfter ofta tillgången på kompetens som ett hinder för sin utveckling. För att möta den utmaningen arbetar Höga Kusten Destionationsutveckling tillsammans andra aktörer strategiskt, och både på kort och lång sikt, för att underlätta tillgången till arbetskraft.

Mer användbart

Här ger vi dig några fler genvägar till andra möjligheter inom kompetensförsörjningsområdet.

Ferieungdomar 2023

Ta chansen att ta emot ferieungdomar några dagar i sommar. Du får som företagare extra resurser samtidigt som du bidrar till att visa upp branschen för ungdomar.

Läs mer

Kontakt för frågor?

Cecilia Lideskog

Cecilia Lideskog

Höga Kusten Destinationsutveckling AB