Turistservice​

Höga Kusten har en modern, samordnad och behovsanpassad turistservice som skapar mervärden för hela destinationen. Kontakta oss om du vill veta mer!

Vår breda besöksservice
i Höga Kusten​

Höga Kusten Destinationsutveckling har sedan januari 2017 ansvaret för regionens besöksservice som täcker samtliga fyra kommuner i Höga Kusten. Det innebär att traditionella turistbyråer har avvecklas, till förmån för en förstärkt turistservice i fler och nya kanaler – i syfte att nå ännu fler besökare, på ett effektivare sätt.

Tillsammans möter vi fler

Höga Kusten Turistservice

Tillsammans har vi skapat Höga Kusten Turistservice, en modern, samordnad och behovsanpassad turistservice där vi finns i flera olika kanaler och kan nå ännu fler besökare på ett effektivt sätt.

Turistservice olika delar

Idag består vår besöksservice av fyra delar. En turistservice tillgänglig året runt via telefon, mejl, chatt och sociala medier, 55 InfoPoints, dvs. turistserviceplatser på våra stora besöksmål, en gemensam Turistinformation vid Högakustenbron samt en mobil turistservice.

Inspiration för andra

Höga Kusten Turistservice är en inspiration för andra destinationer som ställer om sin turistservice. Vi fick möjligheten att föreläsa om utvecklingen av vår nya besöksservice på Visitas Destinationsdagar 2018 och i november 2020 vann Höga Kusten Turistservice priset för ”Bästa Värdskap inom Besöksservice” för det nya konceptet Höga Kustens Personliga Semesterplanerare, där vi har fått digital turistinformation att kännas personlig.

Är du turist? Besök vår officiella besökssida.

Enhetligt koncept

55 InfoPoints

Ett enhetligt Höga Kusten-koncept för turistinformation har arbetats fram, som bland annat innehåller 55 InfoPoints, 20 servicepunkter, en Turistinformation, en stor satsning på Höga Kustens digitala närvaro, ett gemensamt telefonnummer och två turnerande bilar.