Styrelsen​

Höga Kusten är en av Sveriges snabbast växande destinationer. Området, med alla dess unika tillgångar, har utifrån externa analyser alla förutsättningar att bli en exportmogen internationell destination. För att det ska bli möjligt krävs en tydlig organisation, en långsiktig strategi liksom samverkan mellan kommunerna och näringslivet.

Vi tror på besöksnäringen som motor för positiv utveckling i Höga Kusten. En näring som skapar sysselsättning, attraktionskraft och tillväxt i våra respektive kommuner.

Malin Svanholm

Kramfors Kommun (S)
Ordförande

Ingemar Wiklander

Härnösands kommun (KD)
Vice ordförande

Per Nylén

Örnsköldsviks kommun (S)

Ida Stafrin

Kramfors kommun (C)

Ida Skogström

Härnösands kommun (M)

Lillemor Edholm

Sollefteå kommun (S)

Roger Johansson

Sollefteå kommun (Vi)

Olof Glud

Örnsköldsviks kommun (M)