Styrelsen​

Höga Kusten är en av Sveriges snabbast växande destinationer. Området, med alla dess unika tillgångar, har utifrån externa analyser alla förutsättningar att bli en exportmogen internationell destination. För att det ska bli möjligt krävs en tydlig organisation, en långsiktig strategi liksom samverkan mellan kommunerna och näringslivet.

Vi tror på besöksnäringen som motor för positiv utveckling i Höga Kusten. En näring som skapar sysselsättning, attraktionskraft och tillväxt i våra respektive kommuner.

Ingemar Wiklander

Härnösand (KD)
Ordförande

Carolina Sondell

Örnsköldsvik (S)
Vice ordförande

Malin Svanholm

Kramfors Kommun (S)

Olof Glud

Örnsköldsvik (M)

Karin Andersson

Härnösand (M)

Kristina Girhagen

Sollefteå (S)

Jari Merikanto

Kramfors (M)

Fredrik Granholm

Sollefteå (C)