Lyft kommunikationen​

Kommunikation är en fortsatt prioriterad strategi mot 2030 för att stärka platsvarumärket ytterligare. Vi behöver också bygga personligare, mer långsiktiga relationer med våra besökare.

Stärk platsvarumärket

I en ökad global konkurrens behöver vi nå ut med budskapet till potentiella besökare om vår destination. En nyckel till framgång är att vi utvecklar vår kommunikation. Detta kräver fokus, beslutsamhet och att vi tänker strategiskt kring hur, när, vad och med vem vi kommunicerar. Kommunikation är därför en fortsatt prioriterad strategi mot 2030. Höga Kusten vill vara en attraktiv plats för besökare och vara en plats där man vill leva, bo och verka.

Bygg personliga kundrelationer

Konkurrensen om människors tid och uppmärksamhet ökar och världen rör sig allt snabbare och blir allt mer komplex. För att Höga Kusten ska kunna nå ut till rätt besökare, i rätt tid, behöver vi kommunicera mera samt arbeta mer och smartare med marknadsföring. Besökare vill känna sig viktiga, sedda och prioriterade. De vill känna sig välkomna och de mänskliga, personliga och ärliga mötena blir allt viktigare. Här kommer vårt lägereldsperspektiv in igen. Genom att vi både utvecklar och bygger vidare på vår kärna och värnar om våra grundattityder kan vi bygga personligare, mer långsiktiga relationer med våra besökare.

Smart digitalisering

Höga Kusten behöver en orädd digital strategi för att kunna konkurrera på en allt mer digitaliserad global destinationsmarknad. Detta innebär att vi behöver bli bättre på att ta tillvara på de möjligheter och möta de utmaningar som digitaliseringen medför. Vi behöver hitta och använda skarpare verktyg för kundkännedom, marknadsföring, försäljning, bokning, uppföljning. Vi behöver bli bättre på att samla in, analysera och använda kunddata.