Grafisk profil​

Här hittar du riktlinjer för den grafiska kommunikationen kring varumärket Höga Kusten, vår visuella identitet, olika versioner av logotypen och andra grafiska delar samt budskap och bilder som rör vår kommunikation.

Grafisk profil/Visuell identitet (PDF)

Här kan du ladda ner en populärversion av vår visuella identitet.

Ett gemensamt budskap

Höga Kustens grafiska profil​

Här hittar du riktlinjer för den grafiska kommunikationen kring varumärket Höga Kusten. Syftet med detta är att skapa en tydlig destination. Reglerna ska efterföljas i all grafisk exponering gällande Höga Kusten. På så sätt undviker vi godtyckligt bruk, vilket skapar förvirring och därmed skadar destinationens identitet.

I vårt visuella uttryck väljer vi att tydligt utgå från våra egenskaper, värdeord och våra mest kännetecknande tillgångar.

Vår viktigaste grafiska igenkänning, vår logotyp, är skapad utifrån idén att synliggöra och symbolisera en kombination av viktiga kännetecken i regionen; Höga Kusten-brons siluett, landhöjningens stigande form, skepnaden av en lägereld, trädets stabila förankring i marken, nipornas siluett, båten som bryter vågorna, bergen som reser sig från havet – för att nämna några.

Och den råa strukturen har vi hämtat från rapakivigranitens karaktär, som ger vår identitet en påtaglig känsla och närvaro av natur.

Läs mer om våra värderord och profilerande tillgångar under fliken ’Varumärket Höga Kusten’.

Vi använder oss av logotyper i ett antal varianter enligt nedan.

Vi utgår alltid från att använda primär logotyp. Sekundär logotyp används endast i särskilda fall där det inte går att använda primär logotyp eller av annan anledning (godkänd av profilansvarig). Som designelement har vi även möjlighet att använda logotypen med linjelement, som en havsyta där logotypen reser sig som berg ur hav. Linjen är då alltid utfallande på den plats där den används.

Viktigt i vår kommunikation kring varumärket är att vår logotyp inte får användas i samband med annan logotyp eller text, som ersättning för att beteckna platsen Höga Kusten. Exempelvis ”Höga Kusten rid- och äventyrsläger 2018” eller ”Vandringsfestivalen Höga Kusten”. I inget av dessa, eller liknande, fall får logotypen användas som del av annan helhet, stycke, text, bild, formulering eller varumärke.

 

Samprofilera dig med Höga Kustens logotyper

De sekundära logotyperna är godkända att användas av andra aktörer, företag eller samarbetspartners som vill profilera sig med Höga Kustens varumärke. De primära logotyperna får ej användas av dessa parter.

Primär logotyp mot ljus bakgrund.
Primär logotyp mot mörk bakgrund.
Primär logotyp utan payoff mot ljus bakgrund.
Sekundär logotyp (stämpel).
Sekundär logotyp (linje).
Sekundär logotyp (liggande, används endast i extrema fall).
Minsta storlekar.

För att logotypen alltid skall framträda optimalt finns det en frizon runt den, där inga störande inslag som text eller bild får förekomma. Frizonens storlek är densamma som bredden på sista bokstaven ”N” i logotypen.

Notera att detta inte gäller där hela logotypen avsiktligt ligger på bild som bakgrund.

Godtycklig användning av logotyp skapar förvirring och skadar vår identitet.

Följande exempel illustrerar hur logotypen inte får användas eller hanteras.
Kontakta gärna profilansvarig för ytterligare information om logotypens användning.

 

Det är inte tillåtet att förvränga logotypen åt något håll.
Inte heller tillåtet att kapa logotypen, varken upptill eller på sidorna enligt bild.
Man får inte integrera andra former i logotypen, som lätt kan störa utseendet och tydligheten.
Logotypen får inte vridas. (undantag till detta gäller sekundär logotype där vridning av maximalt 30° är tillåtet, då denna ska kunna nyttjas som ”stämpel” och då kan ges en friare placering.)
Det är inte tillåtet att lägga störande mönster eller grafik i bakgrunden.
Det är heller inte tillåtet att sätta logotypen med svaga kontraster mot sin bakgrund.

Vi använder två typsnitt som ska nyttjas i all skriftlig extern kommunikation, som skyltar, annonser och andra trycksaker. Circular används i rubriker och även i kortare brödtext, medan Garamond är avsedd för brödtext och längre texter. Med fördel kan och ska de nyttjas tillsammans för en bra dynamik.

Circular har en tydligare font som är stilren och har högt uppmärksamhetsvärde, medan Garamond är behagligare där lätt läsbarhet önskas.

För intern användning kan även typsnittet Helvetica nyttjas i exempelvis powerpoint-dokument eller liknande som ersättning för Circular, om detta inte finns tillgängligt.

 

Circular STD book
Circular STD medium
Circular STD black
Garamond regular
Garamond bold
Garamond italic

Våra färger hämtar inspiration från vår karaktär och våra tillgångar, och är döpta därefter för god kännedom.

I skrift och där det anses ge bättre återgivning kan svart användas som ersättning för granit. Vår logotyp är satt i primärfärgen granit, för att inte bli för hård i kontrast mot vit bakgrund. I särskilda fall kan även logotypen färgsättas med svart som bas.

 

Primära färger
Granit

PMS: COOLGRAY 11 C
CMYK: 44, 34, 22, 78
RGB: 77, 79, 83
HTML: 4D4F53

Himmel

PMS: 646 C
CMYK: 74, 30, 3, 12
RGB: 84, 130, 171
HTML: 5482AB

Hav

PMS 302 C
CMYK 100, 46, 12, 58
RGB: 0, 65, 101
HTML: 004165

Aska

PMS: COOLGRAY 8 C
CMYK: 23, 17, 13, 46
RGB: 139, 141, 142
HTML: 8B8D8E

Eld

PMS: 716 C
CMYK: 0, 63, 99, 0
RGB: 236, 122, 8
HTML: EC7A08

Komplementfärger
Sjöbod

PMS 1815 C
CMYK: 18, 98, 86, 56
RGB: 120, 35, 39
HTML: 782327

Skog

PMS: 553 C
CMYK: 82, 30, 65, 82
RGB: 33, 67, 50
HTML: 214332

Nipor

PMS: 7502C
CMYK: 6, 14, 35, 7
RGB: 211, 191, 150
HTML: D3BF96

 

CMYK används vid fyrfärgstryck, där alla färgtoner skapas ur de fyra grundfärgerna C =cyan (blå), M = magenta (röd), Y = yellow (gul) och K = kelvin (svart). Siffran framför varje bokstav anger hur många procent av varje grundfärg som ingår i den aktuella färgtonen (exempel: C = 30 betyder 30 % cyan).

PMS (Pantone Matching System) är färdigblandade färgkulörer. Om du till exempel ska trycka logotypen på ett plagg eller en skylt är det dessa färguppgifter du ska lämna ut.

RGB används för att visa rätt färgnyanser i digitala medier och till exempel i PowerPointpresentationer.

HTML är den kod som används på webben.

Våra grafiska element kompleterar vår logotyp och används för att skapa återkommande mönster eller högre igenkänning utanför själva varumärket. Med linjen som bas, vår havsyta, som även används med vår logotyp, har vi ett mönster som tar igen våra starka naturnära former; träden, bergen och havet.

Mönstret kan nyttjas för dekorelement, på produkter, väggar och trycksaker.

Denna grafiska stil använder vi även i den handritade geografiska karta där vi visualiserar vår destination. Ritad i en oavbruten linje. Kartan ska alltid vara utfallande på den yta där den ligger, så att inget slut ses på linjen. Linjetjockleken ska harmoniera med övriga element vid samma yta, som de grafiska elementen. Linjen kan även integreras i de grafiska elementen för större effekt.

 

Grafiska element

 

Grafisk karta

Förslag på olika appliceringar av logotyp och grafiska element. Tänk på att val av produkter, avseende både val av färger och materialval harmonierar med vår visuella identitet, och karaktär enligt kommunikationsstrategin.

Vill du nyttja Höga Kustens logga i din marknadsföring? Du får använda de två sekundära logotyperna i din marknadsföring. Läs mer om samprofilering här.