Vårt gemensamma värdskap i Höga Kusten

En ny digital värdskapsutbildning om vår syn på bemötande, som är till för medarbetare på alla nivåer och i alla funktioner, och stärker vårt gemensamma värdskap.

Värdskapet i Höga Kusten

En utbildning i bemötande och värdskap

Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Ett förhållningssätt som handlar om bemötande. Denna konst kan utövas av alla, oavsett verksamhetens art och storlek. Att sätta fokus på värdskap och bemötande är en investering i långsiktig konkurrenskraft.

Höga Kusten storsatsar på värdskap!

Höga Kusten ska bli vida känt för sitt goda värdskap.

Målsättningen är att genom kunskap och inspiration skapa medvetenhet och förståelse för vad värdskap är och hur alla kan bidra till att skapa en välkomnande destination man gärna återvänder till.

Är du och dina medarbetare intresserade av att gå utbildningen? Eller skräddarsy en del för er egen organisation med vår värdskapsutbildning som bas – tveka inte att ta kontakt med oss.

Gå värdskapsutbildningen

Du och dina medarbetare kan anmäla er för att gå värdskapsutbildningen här.