HK Dest medlem i GSTC

Höga Kusten Destinationsutveckling är medlem i det internationella nätverket för hållbar turism: Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

Ferieungdomar 2023

Ta chansen att ta emot ferieungdomar några dagar i sommar. Du får som företagare extra resurser samtidigt som du bidrar till att visa upp branschen för ungdomar.

Kompetensförsörjning

Här hittar du de olika insatserna vi gör för att möta utmaningarna kring kompetensförsörjning inom besöksnäringen i Höga Kusten.