Grafisk profil

Grafisk profil

Här drar upp riktlinjerna för den grafiska kommunikationen kring varumärket Höga Kusten. Syftet med detta är att skapa en tydlig destination. Reglerna ska efterföljas i all grafisk exponering gällande Höga Kusten. På så sätt undviker vi godtyckligt bruk, vilket skapar förvirring och därmed skadar destinationens identitet.


Vår visuella identitet uppdateras löpande. Var därför uppmärksam så att du använder aktuell version.


Här hittar du dels senaste versionen av den visuella identiteten, dels alla versioner av logotypen och andra grafiska delar, budskap och bilder som rör vår kommunkation.


Har du frågor kring innehållet, kan du kontakta profilansvarige på Höga Kusten Destinationsutveckling:


Louise Nordlander
louise@hkdest.se
 

Logotypens ursprung och betydelse

I vårt visuella uttryck väljer vi att tydligt utgå från våra egenskaper, värdeord och våra mest kännetecknande tillgångar.

 

Vår viktigaste grafiska igenkänning, vår logotyp, är skapad utifrån idén att synliggöra och symbolisera en kombination av viktiga kännetecken i regionen; Höga Kusten-brons siluett, landhöjningens stigande form, skepnaden av en lägereld, trädets stabila förankring i marken, nipornas siluett, båten som bryter vågorna, bergen som reser sig från havet – för att nämna några.

 

Och den råa strukturen har vi hämtat från rapakivigranitens karaktär, som ger vår identitet en påtaglig känsla och närvaro av natur.

 

 

Läs mer om våra värderord och profilerande tillgångar under fliken 'Varumärket Höga Kusten'.

Logotypen och dess versioner

Vi använder oss av logotyper i ett antal varianter enligt nedan. Vill du som företag, organisation eller ideell förening stärka din produkt eller tjänst genom att markera tillhörighet med varumärket Höga Kusten så hittar du mer information och rätt logotyp under fliken 'Samprofilering'.

 

Vi utgår alltid från att använda primär logotyp. Sekundär logotyp används endast i särskilda fall där det inte går att använda primär logotyp eller av annan anledning (godkänd av profilansvarig). Som designelement har vi även möjlighet att använda logotypen med linjelement, som en havsyta där logotypen reser sig som berg ur hav. Linjen är då alltid utfallande på den plats där den används (se 'Samprofilering' och 'Exponering' för exempel).


Viktigt i vår kommunikation kring varumärket är att vår logotyp inte får användas i samband med annan logotyp eller text, som ersättning för att beteckna platsen Höga Kusten. Exempelvis ”Höga Kusten rid- och äventyrsläger 2018” eller ”Vandringsfestivalen Höga Kusten”. I inget av dessa, eller liknande, fall får logotypen användas som del av annan helhet, stycke, text, bild, formulering eller varumärke.

 

Primär logotyp mot ljus bakgrund
 

Primär logotyp utan payoff mot ljus bakgrund
 


Primär logotyp mot mörk bakgrund
 


Sekundär logotyp
 


Sekundär liggande logotyp (ska endast användas i extrema undantagsfall)
 


Linjelogotyp som designelement

Minsta storlekar

 

Logotypens frizon och vikten av luft

För att logotypen alltid skall framträda optimalt finns det en frizon runt den, där inga störande inslag som text eller bild får förekomma. Frizonens storlek är densamma som bredden på sista bokstaven ”N” i logotypen.
Notera att detta inte gäller där hela logotypen avsiktligt ligger på bild som bakgrund.

 

                  

Så här gör vi inte

Godtycklig användning av logotyp skapar förvirring och skadar vår identitet.


Följande exempel illustrerar hur logotypen inte får användas eller hanteras.
Kontakta gärna profilansvarig för ytterligare information om logotypens användning.

 

Det är inte tillåtet att förvränga logotypen åt något håll.

Inte heller tillåtet att kapa logotypen, varken upptill eller på sidorna enligt bild.

Man får inte integrera andra former i logotypen, som lätt kan störa utseendet och tydligheten.

Logotypen får inte vridas. (undantag till detta gäller sekundär logotype där vridning av maximalt 30° är tillåtet, då denna ska kunna nyttjas som ”stämpel” och då kan ges en friare placering.)

Det är inte tillåtet att lägga störande mönster eller grafik i bakgrunden.

Det är heller inte tillåtet att sätta logotypen med svaga kontraster mot sin bakgrund.

 

 

 

 

 

Typografi, typsnitt, textsättningar

Vi använder två typsnitt som ska nyttjas i all skriftlig extern kommunikation, som skyltar, annonser och andra trycksaker. Circular används i rubriker och även i kortare brödtext, medan Garamond är avsedd för brödtext och längre texter. Med fördel kan och ska de nyttjas tillsammans för en bra dynamik. 


Circular har en tydligare font som är stilren och har högt uppmärksamhetsvärde, medan Garamond är behagligare där lätt läsbarhet önskas.


För intern användning kan även typsnittet Helvetica nyttjas i exempelvis powerpoint-dokument eller liknande som ersättning för Circular, om detta inte finns tillgängligt.

 

Garamond regular
Garamond italic
Garamond bold
Circular STD book
Circular STD medium
Circular STD black

 

Färger och nyanser

Våra färger hämtar inspiration från vår karaktär och våra tillgångar, och är döpta därefter för god kännedom.


I skrift och där det anses ge bättre återgivning kan svart användas som ersättning för granit. Vår logotyp är satt i primärfärgen granit, för att inte bli för hård i kontrast mot vit bakgrund. I särskilda fall kan även logotypen färgsättas med svart som bas.

 

Primära färger


GRANIT
PMS: COOLGRAY 11 C
CMYK: 44, 34, 22, 78
RGB: 77, 79, 83
HTML: 4D4F53
HIMMEL
PMS: 646 C
CMYK: 74, 30, 3, 12
RGB: 84, 130, 171
HTML: 5482AB
HAV
PMS 302 C
CMYK 100, 46, 12, 58
RGB: 0, 65, 101
HTML: 004165
ASKA
PMS: COOLGRAY 8 C
CMYK: 23, 17, 13, 46
RGB: 139, 141, 142
HTML: 8B8D8E
ELD
PMS: 716 C
CMYK: 0, 63, 99, 0
RGB: 236, 122, 8
HTML: EC7A08

 

Komplementfärger


SJÖBOD
PMS 1815 C
CMYK: 18, 98, 86, 56
RGB: 120, 35, 39
HTML: 782327
SKOG
PMS: 553 C
CMYK: 82, 30, 65, 82
RGB: 33, 67, 50
HTML: 214332
NIPOR
PMS: 7502C
CMYK: 6, 14, 35, 7
RGB: 211, 191, 150
HTML: D3BF96

CMYK används vid fyrfärgstryck, där alla färgtoner skapas ur de fyra grundfärgerna C =cyan (blå), M = magenta (röd), Y = yellow (gul) och K = kelvin (svart). Siffran framför varje bokstav anger hur många procent av varje grundfärg som ingår i den aktuella färgtonen (exempel: C = 30 betyder 30 % cyan).


PMS (Pantone Matching System) är färdigblandade färgkulörer. Om du till exempel ska trycka logotypen på ett plagg eller en skylt är det dessa färguppgifter du ska lämna ut.

 

RGB används för att visa rätt färgnyanser i digitala medier och till exempel i PowerPointpresentationer.

 

HTML är den kod som används på webben.

Grafiska element och positionering

Våra grafiska element kompleterar vår logotyp och används för att skapa återkommande mönster eller högre igenkänning utanför själva varumärket. Med linjen som bas, vår havsyta, som även används med vår logotyp, har vi ett mönster som tar igen våra starka naturnära former; träden, bergen och havet.

 

Mönstret kan nyttjas för dekorelement, på produkter, väggar och trycksaker.


Denna grafiska stil använder vi även i den handritade geografiska karta där vi visualiserar vår destination. Ritad i en oavbruten linje. Kartan ska alltid vara utfallande på den yta där den ligger, så att inget slut ses på linjen. Linjetjockleken ska harmoniera med övriga element vid samma yta, som de grafiska elementen. Linjen kan även integreras i de grafiska elementen för större effekt.

 

Grafiska element 

 

 

Grafisk kartaSamprofilering och produktplacering

När vår logotyp ska användas i samband med andra varumärken eller tillsammans med andra organisationer eller produkter har vi två manér för detta.


Vi använder två samprofileringslogotyper för detta, dels som en stämpel på vald placering, dels vår linjelogotyp som en bård på vald placering.


Den primära logotypen får inte användas. (Undantag till detta gäller i de fall där Höga Kusten står som avsändare tillsammans med andra, exempelvis evenemangsponsor eller liknande).


Vad vi här menar med samprofilering gäller i de fall där andra avsändare vill markera tillhörighet med varumärket Höga Kusten.

 

Kontakta profilansvarig för mer information och hjälp med att använda destinationens varumärke i dessa fall.

 


Stämpellogotypen lämpar sig väl att nyttja som en stämpel/märke för att visa på samhörighet och stolthet. Detta kan gälla som del i annons, trycksak, digitalt på hemsida el.likn.
 

Linjelogotypen är lämplig som alternativ till stämpeln. Detta ger ett mer stilrent uttryck och placeringen gynnar linjekaraktären. Linjen kan i dessa fall vara utfallande eller gå runt produkten.
 

 

 

Exponering

Förslag på olika appliceringar av logotyp och grafiska element. Tänk på att val av produkter, avseende både val av färger och materialval harmonierar med vår visuella identitet, och karaktär enligt kommunikationsstrategin.