Pågående projekt & aktiviteter

Här kan du läsa mer om alla pågående projekt och aktiviteter i vår destination.

  • All
  • Pågående aktivitet
  • Pågående projekt
Hållbarhet

HK Dest medlem i GSTC

Höga Kusten Destinationsutveckling är medlem i det internationella nätverket för hållbar turism: Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

Read more
Hållbarhet

Attraktionskraft och grön omställning – ett webbaserat varumärkesexperiment för besöksnäringens hållbara utveckling

Projektet ska undersöka sambandet mellan destinationens varumärkesarbete, besökares upplevelser och den gröna omställningen av företag inom besöksnäringen.

Read more
Pågående aktivitet

Ferieungdomar 2023

Ta chansen att ta emot ferieungdomar några dagar i sommar. Du får som företagare extra resurser samtidigt som du bidrar till att visa upp branschen för ungdomar.

Read more
Pågående aktivitet

Introduktionsutbildning för sommarpersonal

Inför sommaren 2023 erbjuder vi en digital introduktionsutbildning för sommarpersonal som arbetar inom besöksnäringen i Höga Kusten.

Read more
Pågående aktivitet

Kompetensförsörjning

Här hittar du de olika insatserna vi gör för att möta utmaningarna kring kompetensförsörjning inom besöksnäringen i Höga Kusten.

Read more
Pågående aktivitet

Kommunikationskampanj för rekrytering till Höga Kusten

Vi synliggör möjligheterna till jobb inom besöksnäringen.

Read more
Pågående projekt

Samverkan för framtidens besöksnäring

Från kris till stärkt och utvecklad outdoor/mötesindustri – omställning av Västernorrlands besöksnäring genom utveckling och samverkan.

Read more
Pågående projekt

Framtidens värdskap

Under tre år kommer vi att arbeta fram hur framtidens värdskap kommer att se ut i Höga Kusten, viket också är det regionala projektets namn.

Read more
Pågående projekt

High Coast for export

Projektets ska stimulera till ökad konkurrenskraft genom internationalisering. Målet är att främja turismexporten inom destinationen, att Höga Kusten ska bli ett självklart val för den utländska besökaren som är intresserad av naturturism och att öka kunskapen om internationalisering.

Read more