Framtidens värdskap

Under tre år kommer vi att arbeta fram hur framtidens värdskap kommer att se ut i Höga Kusten, viket också är det regionala projektets namn.

Höga Kusten på export

Projektets ska stimulera till ökad konkurrenskraft genom internationalisering. Målet är att främja turismexporten inom destinationen, att Höga Kusten ska bli ett självklart val för den utländska besökaren som är intresserad av naturturism och att öka kunskapen om internationalisering.

Kvarken Destinations

Mer synlighet tillsammans och fler besökare till Kvarkenregionen genom gränsöverskridande samarbete i nytt Botnia-Atlantica turismprojekt.