Samverkan för framtidens besöksnäring

Från kris till stärkt och utvecklad outdoor/mötesindustri – omställning av Västernorrlands besöksnäring genom utveckling och samverkan.

Samverkan för framtidens besöksnäring är ett 2-årigt projekt med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet är en samverkan mellan Region Västernorrland och destinationerna Sundsvall och Höga Kusten med syfte att utveckla besöksnäringen i länet. Målet är att turistföretagen ska komma stärkta ur pandemin och ha långsiktig hållbarhet.

Projektet pågår från och med den 1 mars 2021 och avslutas 28 februari 2023 och har en total projektbudget på fem miljoner kronor. Projektet är tänkt att bland annat resultera i att företag ställer om och förnyar sitt utbud mot nya målgrupper eller marknader, skapar nya produkter och stärker sina företagsnätverk. Tillsammans ska regionen och destinationerna matcha besöksnäringens behov mot de stöd och den finansiering som företagsfrämjande aktörer kan ge.

Projektet är finansierat från Europeiska regionala utvecklingsfonden och en samverkan mellan Region Västernorrland och destinationerna Sundsvall och Höga Kusten. Projektet har en total budget på 5 miljoner kronor.

Målet är att turistföretagen ska komma stärkta ut pandemin och ha långsiktig hållbarhet.

  • 200 besöksnäringsföretag ska få stöd
  • 200 besöksnäringsföretag ska ha ställt om eller förnyat sitt utbud mot nya målgrupper eller marknader på grund av Covid-19
  • 100 produkter har förnyats eller skapats
  • 10 nav/noder/teman har pekats ut och fått utvecklingsplaner
  • 15 nya/stärkta nätverk

Projektet är tänkt att bland annat resultera i att företag ställer om och förnyar sitt utbud mot nya målgrupper eller marknader, skapar nya produkter och stärker sina företagsnätverk.

Kontakt för frågor?

katarina-webb

Katarina Lundqvist

Projektledare, Region Västernorrland