Förstudie: Ett hållbart Höga Kusten

Denna förstudie undersöker vilka insatser inom grön- och digitalomställning företagen behöver för att stärka tillväxten inom området.

I Höga Kusten har tillväxten inom besöksnäringen vuxit kraftigt de senaste tio åren. Den kraftiga tillväxten i kombination med att de globala behoven av att kunna erbjuda gröna och digitala destinationslösningar gör att Höga Kusten Turism ser ett behov av att undersöka vilka behov små och medelstora företag har inom området. Denna förstudie undersöker vilka insatser inom grön- och digitalomställning företagen behöver för att stärka tillväxten inom området och målet är att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt för besöksnäringen i Höga Kusten.

Om projektet

Projektet avser att utveckla samarbetet mellan världsarvsförvaltningen och besöksnäringen. 

Förstudien drivs i samarbete mellan näringsidkarnas organisation Höga Kusten Turism och det offentligt ägda bolaget Höga Kusten Destinationsutveckling AB under perioden 2022-01-01 – 2022-12-31.

Målet är att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt för besöksnäringen i Höga Kusten.