Styrelse

Om HK Dest.

Tillsammans lyfter vi framtidens Höga Kusten.

Styrelse

 

Höga Kusten är en av Sveriges snabbast växande destinationer. Området, med alla dess unika tillgångar, har utifrån externa analyser alla förutsättningar att bli en exportmogen internationell destination. För att det ska bli möjligt krävs en tydlig organisation, en långsiktig strategi liksom samverkan mellan kommunerna och näringslivet.

 

Bolagets styrelse består av åtta ledamöter och utses av kommunfullmäktige i Kramfors, Sollefteå, Örnsköldsvik och Härnösands kommuner. Vardera kommunfullmäktige utser två ledamöter, en från majoriteten och en från oppositionen.

Vi tror på besöksnäringen som motor för positiv utveckling i Höga Kusten. En näring som skapar sysselsättning, attraktionskraft och tillväxt i våra respektive kommuner. 

Lillemor Edholm (s)

Sollefteå Kommun

Ordförande

Ida Stafrin (c)

Kramfors Kommun

Vice Ordförande

Anna-Britta Åkerlind (c)

Örnsköldsviks Kommun

Glenn Nordlund (s)

Örnsköldsviks Kommun

Johan Andersson (c)

Sollefteå Kommun

Jonny Lundin (c)

Härnösands Kommun

Gudrun Sjödin (s)

Kramfors Kommun

Sara Nylund (s)

Härnösands Kommun