Styrelse

Om HK Dest.

Tillsammans lyfter vi framtidens Höga Kusten.

Styrelse

 

Höga Kusten är en av Sveriges snabbast växande destinationer. Området, med alla dess unika tillgångar, har utifrån externa analyser alla förutsättningar att bli en exportmogen internationell destination. För att det ska bli möjligt krävs en tydlig organisation, en långsiktig strategi liksom samverkan mellan kommunerna och näringslivet.

 

Bolagets styrelse består av åtta ledamöter och utses av kommunfullmäktige i Kramfors, Sollefteå, Örnsköldsvik och Härnösands kommuner. Vardera kommunfullmäktige utser två ledamöter, en från majoriteten och en från oppositionen.


Ordförande Per Nylén (S)  Örnsköldsvik
Vice ordförande Ida Stafrin (C) Kramfors
Styrelseledamot Lillemor Edholm  (S) Sollefteå
Styrelseledamot Roger Johansson (Vi) Sollefteå
Styrelseledamot Malin Svanholm (S) Kramfors
Styrelseledamot Ingemar Wiklander (KD)  Härnösand
Styrelseledamot Ida Skogström (M) Härnösand
Peter Byström (M) Örnsköldsvik
 

Vi tror på besöksnäringen som motor för positiv utveckling i Höga Kusten. En näring som skapar sysselsättning, attraktionskraft och tillväxt i våra respektive kommuner.