Höga Kusten på export​

Projektets ska stimulera till ökad konkurrenskraft genom internationalisering. Målet är att främja turismexporten inom destinationen, att Höga Kusten ska bli ett självklart val för den utländska besökaren som är intresserad av naturturism och att öka kunskapen om internationalisering.

Turismexport

The High Coast will become an obvious choice for foreign visitors

Sedan Höga Kusten Destinationsutveckling bildades har utvecklingen i Höga Kusten varit stark. Höga Kusten är en av Sveriges snabbast växande destinationer. Gästnätterna har ökat med 42% mellan 2010 och 2017. Nu har destinationen nått en punkt där vi behöver ta ytterligare steg för att den starka utvecklingen ska kunna upprätthållas. Destinationen behöver öka sin internationella exponering och attrahera fler utländska besökare för att på så vis säkerställa en hållbar tillväxt för besöksnäringen i Höga Kusten.

Vad går projektet ut på

Projektets ska stimulera till ökad konkurrenskraft genom internationalisering. Målet är att främja turismexporten inom destinationen, att Höga Kusten ska bli ett självklart val för den utländska besökaren som är intresserad av naturturism och att öka kunskapen om internationalisering. Målet är också att öka andelen utländska besökare till samma nivå som genomsnittet för Sverige.

Detta ska uppnås tack vara framtagandet av en modell för hur destinationen etablerar och vårdar långsiktiga internationella relationer med relevanta aktörer. Dessutom stärks förståelsen för turismexport som fenomen hos företag, beslutsfattare och tjänstemän tack vare kunskapshöjande insatser. Projektet ska även möjliggöra strategisk bearbetning av utvalda målgrupper på prioriterade marknader tack vare behovsanpassat material och skräddarsydda aktiviteter. Vidare ska företag erbjudas affärs- och produktutvecklingsprogram med den internationella besökarens behov i fokus för att stimulera ett ökat utbud.

Det regionala näringslivet deltar i projektet dels genom sitt marknads- och säljbolag Höga Kusten Turism och dels genom de enskilda företagens medverkan i projektets aktiviteter.

Om projektet

Höga Kusten Destinationsutveckling AB och Höga Kusten Turism AB är projektparter.

Finansiärer är Höga Kusten Destinationsutveckling AB, Region Västernorrland,  Härnösands kommun, Kramfors kommun, Sollefteå kommun, Örnsköldsviks kommun, Höga Kusten Turism samt Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Questions?

Andreas Olsson

Export sales

Andreas has worked in the travel and tourism industry for over 15 years, both for himself and others. His expertise is primarily in international packages, marketing, events and sales. Andreas’ primary tasks are in running the project Höga Kusten på Export, which focuses on opening up new channels and making new contacts so more foreign guests will be able to visit our fantastic destination.