För en bättre upplevelse, merförsäljning och ökad attraktionskraft

Visitas värdskapsutbildning - Turism & Värdskap 2.0

Sedan 2020 finns en digital värdskapsutbildning som är framtagen av Visita och Rådet för besöksservice. Utbildningen är tillgänglig för alla auktoriserade TuristCenter, TuristInformationer och deras avtalade InfoPoints. Syftet är att ge personal som jobbar med turistinformation kunskaper som gör att gäster får en bättre upplevelse, skapar merförsäljning hos turismföretag och ökad attraktionskraft för destinationer.

Så här går det till

De fem kapitel som utbildningsmodulen är indelad i kan användas individuellt där kursdeltagaren funderar igenom kapitel för kapitel. Alternativt så kan kapitlen användas ett och ett i kontakt med InfoPoints, t ex i samband med vår- och höstmöten. Eller, som underlag för workshops och gemensam destinationsutveckling.

Utbildningsmodulen är en förmån för auktoriserade Turistinformationer och Turistcenter med tillhörande InfoPoints.

Kom igång

Är ni en InfoPoint i Höga Kusten och är intresserad av att gå denna utbildning? 

Kontakta Maria Lundkvist, verksamhetsledare för Turistservice.

070-767 00 67
maria@hkdest.se