Kommunikationsårshjul
för Höga Kusten

Vårt kommunikationsårshjul utgår från våra besökares resecykel och syftar till att ge rätt information i varje fas. För dig som är företagare är årshjulet ett smidigt sätt att se när i tid vi kommunicerar olika budskap och när det passar ditt företag bästa att jacka i.

Året med Höga Kusten

Sommar, höst och vinter

Höga Kustens marknadsföring utgår i första hand efter besökarens resecykel och våra fina årstider. Genom att ge rätt information i resecykelns olika faser: drömma, planera och boka, här och nu samt minnas kan vi hjälpa våra besökare. Har vi den information de söker i varje fas är chansen stor att de väljer att besöka Höga Kusten – och efter besöket rekommendera oss till andra!

Frågor om årshjulet? Kontakta Louise Nordlander.