Kommunikationsårshjul
för Höga Kusten

Höga Kustens marknadsföring utgår i första hand efter besökarens resecykel och våra fina årstider. Genom att ge rätt information i resecykelns olika faser: drömma, planera och boka, här och nu samt minnas kan vi hjälpa våra besökare. Har vi den information de söker i varje fas är chansen stor att de väljer att besöka Höga Kusten – och efter besöket rekommendera oss till andra!

Ladda ner årshjulet 2022

Vårt kommunikationsårshjul utgår från våra besökares resecykel och syftar till att ge rätt information i varje fas. För dig som är företagare är årshjulet ett smidigt sätt att se när i tid vi kommunicerar olika budskap och när det passar ditt företag bästa att jacka i.

Besöksnäringsinsats vinter

Kampanjperiod: nov-mars

Syftet med denna besöksnäringsinsats är att positionera och stärka Höga Kusten som vinterdestination. Några av de aktiviteter vi lyfter är: vintervandring, längdskidåkning, alpint, långfärdsskridskor, hundspann samt uteaktiviteter med lägerelden i fokus. Vi vill få fler att upptäcka den bredd Höga Kusten erbjuder när det kommer till vinteraktiviteter och vilken hög kvalitét skidanläggningar och spår håller. Genom att tydligare och vassare satsa på vinter i Höga Kusten attraherar vi nya målgrupper och skapar reseanledningar under fler säsonger, vilket gynnar både besökare och lokalbefolkning.

Kampanjinsatser

Kampanjen består av två spår:

 

Marknadsföringsinsatserna sker genom någon utvald printannons samt i köpt och organisk trafik på Facebook och Instagram samt via sökordsannonsering.

Besöksnäringsinsats sportlov

Kampanjperiod: dec-mars

Vi vill att Höga Kusten ska vara ett attraktivt resmål för familjer med skollovslediga barn. Genom att marknadsföra vår destination mot denna målgrupp kan vi bidra till att locka besökare under perioder på året då våra anläggningar normalt sett inte är fullbelagda. Vi fokuserar på sportlov och höstlov eller Eldveckan som vi säger här.

Tanken är att lyfta de upplevelser i Höga Kusten som främst vänder sig till barnfamiljen både vad gäller generell marknadsföring samt erbjudanden från Höga Kustens entreprenörer.

Marknadsföringsinsatserna sker genom köpt och organisk trafik på Facebook och Instagram samt via sökordsannonsering.

Kampanjwebbplats: https://www.hogakusten.com/sv/sportlov

Besöksnäringsinsats försommar

Kampanjperiod: apr-jun

Syftet med denna insats är att visa att Höga Kusten har mycket att erbjuda under försommaren (början på maj) vad gäller naturupplevelser samt att flera av Höga Kustens anläggningar campingar, gårdsbutiker, restauranger osv öppnar tidigt på säsongen. En målgrupp vi vänder oss till är husbils- och campinggäster som under pandemiåren växt sig starkare. En stor del av denna målgrupp är pigga pensionärer som är flexibla både när de kan besöka oss och hur länge de kan stanna.

Kampanjinsatser

I den här kampanjen som bygger på budskapet boende ”mitt i”… vill vi visa att vi har ställplatser på attraktiva platser, t.ex. i staden, vid stränder och i skogen. Kampanjen vänder sig främst till par, familjer och kompisgäng som gillar att campa eller är nyfiken på att testa det.

Marknadsföringsinsatserna sker via rörligt material i köpt och organisk trafik på Facebook och Instagram samt via någon utvald printannons.

Kampanjperiod: mitten på april – fram till midsommar samt mitten på augusti – fram till oktober

När New York Times i januari 2022 listar 52 platser för en förändrad värld finns Höga Kusten som enda svenska destination med.

I denna kampanj vill vi skapa stolthet kring lokalbefolkningen och nationella besökare och en uppmaning att bidra för att skapa ännu bättre och hållbara alternativ. Vi vänder oss också internationellt med detta budskap.

Marknadsföringsinsatserna sker digitalt med köpt och organisk trafik på Facebook och Instagram samt via sökordsannonsering.

Kampanjperiod: april – juni samt hösten.

Med utgångspunkt i Höga Kustens strategi mot 2030 med de fyra målen: fördubblad omsättning, lokala ambassadörer, internationell toppklass och koldioxidneutral destination skapas rörligt material som visar vad vi vill skapa och varför. Via storytelling skapas kännedom och stolthet bland lokalbefolkningen, besökare samt Höga Kustens entreprenörer.

Marknadsföringsinsatserna sker med rörligt material med köpt och organisk trafik på Facebook och Instagram.

Kampanjperiod: april – framåt

Syftet med denna nationella kampanj är att synliggöra vilka fantastiska möjligheter det finns till spännande jobb inom besöksnäringen i Höga Kusten. Kampanjen visar platsen Höga Kusten och dess usp:ar och vill på så sätt locka till att säsongsjobba/jobba just här. Denna kampanj tas fram i samarbete med Region Västernorrland och är en del av ett större projekt vars syfte är att göra konkreta närliggande och långsiktiga satsningar för att stötta företagen gällande kompetensförsörjning.

Marknadsföringsinsatserna sker digitalt med köpt och organisk trafik på Snapchat, Facebook, Instagram och LinkedIn.

Kampanjperiod: mars-juni/juli

Under hela året, med extra fokus inför och under sommaren, visar och marknadsför vi platser som är lite mer okända och dolda, men väl värda ett besök. Målgruppen är både besökare och lokalbor och syftet är att skapa jämna flöden hos våra besöksmål.

Kampanjperiod: hela året

Marknadsföringsinsatserna sker med organisk trafik på Facebook och Instagram samt i nyhetsbrev, Personliga Semesterplaneraren, via InfoPoints och Höga Kusten Turistservice

Besöksnäringsinsats höst

Kampanjperiod: mitten på augusti – slutet på oktober. Eldveckan V 44 avslutar hösten.

Höst i Höga Kusten är en viktig del i Höga Kustens arbete med att visa att vi är en året runt destination och där just hösten har mycket att erbjuda. I en övergripande kampanj lyfter vi aktiviteter som höstvandring, paddling, olika specifika erbjudanden från Höga Kustens entreprenörer och givetvis Eldveckan vecka 44 under höstlovet. Genom att tydligare och vassare satsa på hösten i Höga Kusten attraherar vi gamla och nya målgrupper och skapar fler reseanledningar. Förutom insatser mot vår målgrupp den aktiva naturälskaren görs insatser mot målgruppen husvagn- och husbilsbesökare samt barnfamiljer inför Eldveckan (höstlovet).

Kampanjinsatser

Den övergripande marknadsföringen både i rörligt och bild ropar in till landningssidan: hogakusten.com/host. Marknadsföring sker även av enskilda entreprenörers erbjudanden både vad gäller höstaktiviteter samt aktiviteter under Eldveckan. Detta sker i organiska och köpta inlägg.

Höga Kusten ropar imageövergripande via någon printannons samt sociala medier in till Eldveckan i Höga Kusten och sidan https://www.hogakusten.com/sv/eldveckan. Redan under sommaren när våra besökare är här vill vi väcka ett intresse hos dem om att komma tillbaka till höstlovet. I det arbetet använder vi främst oss av våra InfoPoints och Höga Kusten Turistinformation vid Hotell Höga Kusten.

Målgruppen för Eldveckan är både lokalbor och besökare. Marknadsföringsinsatserna av Eldveckan sker genom någon utvald printannons samt i köpt och organisk trafik på Facebook och Instagram samt via sökordsannonsering.

En riktad kampanjinsats som vänder sig till såväl nybörjare som erfarna vandrare och paddlare i varierande ålder från 25 år och uppåt (familjer, par, kompisgäng). I kampanjen ger vi tips och guider och i nära samarbete med aktuella aktörer. Landningssidan är på hogakusten.com där vi har samlat aktuella aktörer och deras erbjudanden som ofta kombinerar vandring/paddling med boendemöjligheter.

Marknadsföringsinsatserna sker digitalt med köpt och organisk trafik på Facebook och Instagram samt via sökordsannonsering.

Lansering mitten på augusti – oktober.

En lättillgänglig digital karta i Höga Kusten-appen som visar utvalda eldplatser, vindskydd, ved, handikappanpassning osv i hela destinationen. Syftet är att uppmuntra och tillgängliggöra platserna för både besökare och lokalbor och stärka oss som friluftsdestination.

Lansering september.

Marknadsföringsinsatserna sker med organisk trafik på Facebook och Instagram samt i nyhetsbrev, Personliga Semesterplaneraren, via InfoPoints och Höga Kusten Turistservice.