Frågor & svar

Frågor & svar

Här har vi sammanställt några korta frågor och svar kring varumärket Höga Kusten. Hör av dig till oss på info@hkdest.se om du inte hittar svaret på just din fundering.  

Vad är en varumärkesplattform?

En varumärkesplattform fungerar som ett kompass för alla som vill berätta något om Höga Kusten. Det är ett verktyg för att få oss alla att säga liknande saker om vår del av världen och sträva åt samma håll. Är vi många aktörer som beskriver Höga Kusten på samma sätt så blir vårt gemensamma budskap starkare.

 

Vår varumärkesplattform berättar dels om Höga Kustens karaktär, men också vilka målgrupper vi prioriterar och blir på så vis en ledstjärna för utvecklingsarbetet i destinationen.

Hur kan du dra nytta av varumärkesplattformen?

Vår identiet formas av alla som är engagerade kring platsvarumärket Höga Kusten. En gemensam bild av vilka unika egenskaper och  säljfördelar som är knutna till destinationen kan många dra nytta av när de kommunicerar med omvärlden. 

 

  • Turistföretag kan tillsammans, men också var för sig, kommunicera en enhetlig bild för att locka fler besökare och stärka Höga Kusten som destination
  • Varumärkesplattformen kan fungera som inspiration vid produktutveckling och stärka destinationens utbud 
  • Företag, oavsett bransch, kan använda argument kring Höga Kusten för att attrahera nya medarbetare
  • Evenemangsaktörer kan kommunicera en attraktiv bild av Höga Kusten och på så vis attrahera fler evenemang
  • Invånare kan i samtal med vänner berätta om vad Höga Kusten står för
  • Ideella föreningar kan ha den samlade bilden av Höga Kusten som ledstjärna i den lokala utvecklingen

 

Sammantaget bidrar detta till att vi tillsammans kommunicerar en enhetlig och spännande bild som lockar fler till att vilja uppleva Höga Kusten. Vi har mycket att vara stolta över och detta vill vi nå ut med på bred front!

 

Vem står bakom varumärkesarbetet?

Ett besök i Höga Kusten ska kännas som en lägereldsupplevelse. Ett av verktygen för att kunna erbjuda det är just varumärkesplattformen. Höga Kusten Destinationsutveckling tillsammans med Höga Kusten Turism är utsedda att vara eldvakt, men det är alla aktörer i destinationen som gemensamt bidrar till att upplevelsen vid lägerelden blir av yttersta världsklass.