Verksamhet

Delar av vår verksamhet.

Ett axplock av vad HK Dest jobbar med.

Värdskapsutbildning

Höga Kusten ska bli vida känt för sitt goda värdskap. Bakom satsningen ligger kommunernas utvecklingsbolag Höga Kusten Destinationsutveckling AB och näringslivsägda Höga Kusten Turism AB som gemensamt har identifierat värdskap som en betydelsefull konkurrensfaktor för destinationen.

Spotlight High Low Coast

Höga Kusten samverkar med Visit Umeå och Visit Vaasa i ett gränsöverskridande världsarvsprojekt som via Kvarkenrådet verkar för att attrahera fler besökare att ta del av det gemensamma världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård och dess närregioner. 

Varumärket Höga Kusten

Målet med vår kommunikation är att Höga Kusten ska utvecklas till en destination med attraktionskraft i internationell klass. I kommunikationsstrategin har vi lagt fast vägvalen som ska ta oss dit. Tillsammans kan vi vara konsekventa och fokuserade i budskap, bilder och utformning. Då blir Höga Kusten ett tydligt alternativ på marknaden.

Höga Kusten Turistservice

Höga Kusten Destinationsutveckling har sedan januari 2017 ansvaret för regionens besöksservice som täcker samtliga fyra kommuner i Höga Kusten. Det innebär att traditionella turistbyråer har avvecklas, till förmån för en förstärkt besöksservice i fler och nya kanaler – i syfte att nå ännu fler besökare, på ett effektivare sätt.