Destination Kvarken

Destination Kvarken


Mer synlighet tillsammans och fler besökare till Kvarkenregionen genom gränsöverskridande samarbete i nytt Botnia-Atlantica turismprojekt
 

Projektet ska hjälpa exportmogna små och medelstora företag med fokus på besöksnäring att nå ut till nya marknader för ökad tillväxt och konkurrenskraft. Syftet är att öka antalet besökare på området som omfattar följande destinationsbolags verksamhetsområden; Visit Vasa, Visit Umeå, Höga Kusten, Södra Österbottens Turism, Visit Kokkola, Visit Jakobstad region samt Visit Kristinestad.

 

Gemensam hemsida som är riktad till turoperatörer hittar ni här: https://kvarkendestinations.com/destination/hoga-kusten/

Projektets huvudsakliga mål är att ta fram koncept för gemensamma intensifierade marknadsbearbetningsinsatser och därigenom öka antalet utländska och inhemska researrangörer som tar med området i sitt programutbud. Vidare ska det mediala intresset väckas för destinationen, som kommer att resultera i större synlighet, både hos researrangörer, men även hos slutkund på prioriterade marknader. Hållbarhet och jämställdhet är viktiga värdegrunder i projektet.

Projektet har genom Hanken Svenska handelshögskolans medverkan starkt fokus på digitalisering, forskning och utveckling inom besöksnäring i regionen.

 

Mer information; http://www.kvarken.org/ samt kontakt till Höga Kusten Destinationsutveckling, se nedan:

Projektparter:
Kvarkenrådet (Lead Part) | Vasaregionens utveckling Ab VASEK | Hanken Svenska handelshögskolan | Umeå kommun | Visit Umeå AB | Höga Kusten Destinationsutveckling AB

Huvudfinansiär: Interreg Botnia-Atlantica

Medfinansiärer:
Kvarkenrådet (FI) | Vasaregionens utveckling Ab VASEK (FI) | Hanken Svenska handelshögskolan (FI) | Umeå kommun (SE) | Höga Kusten Destinationsutveckling AB (SE) | Österbottens förbund (FI) | Region Västerbotten (SE) | Region Västernorrland (SE) | Länsstyrelsen Västernorrland (SE) | Vasa stad/Visit Vasa (FI) | Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy (FI) | Kokkolan Matkailu Oy (FI) | Ab Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia (FI) | Kristinestads näringslivscentral (FI) | NLC Ferry (FI)

 

 

 

Läs mer om Unescos världsarv här:http://whc.unesco.org/en/list/

 

Här ser ni kultur och naturvärldsarven i Sverige: http://whc.unesco.org/en/statesparties/se

Här ser ni kultur och naturvärldsarven i Finland: http://whc.unesco.org/en/statesparties/fi

 

Här kan ni lyssna på radiointervju med projektledare Marianne Sjöström  december 2019: https://arenan.yle.fi/1-50396295

 

Jobbar i projektet tillsammans med övriga på Höga Kusten Destinationsutveckling

Andreas Olsson

andreas@hkdest.se