Nu lyfter vi Höga Kustens smaker

Framtidens smakdestinationer

Ett samarbete mellan destinationerna Höga Kusten och Sundsvall

”Framtidens smakdestinationer” – är ett samarbetsprojekt mellan LRF Västernorrland och destinationerna Höga Kusten och Sundsvall. Projektet innebär insatser för ökad lokal stolthet, mer lokal mat och unika produkter och upplevelser.
 

Målet är att projektet ska leda till:
- Ökad andel lokalt producerade råvaror i länets restauranger.
- Tio kvalitativa mat- och smakupplevelser av hög internationell klass.
- En etablerad struktur för samarbete och utbyte mellan producenter, restauranger och aktörer i besöksnäringen.
- Ett förslag på framtida organisering, framtaget i samråd med näringen utifrån en affärsmässig modell.

 

– ”Framtidens smakdestinationer” är ett viktigt nästa steg i utvecklingen av besöksnäringen i Höga Kusten. Besökarna efterfrågar kvalitativa smakupplevelser och projektet möjliggör en ännu kraftfullare satsning, säger Peter Holmqvist, vd Höga Kusten Destinationsutveckling AB.

 

”Framtidens smakdestinationer” – är ett samarbetsprojekt mellan LRF Västernorrland och destinationerna Höga Kusten och Sundsvall. Projektet kommer att pågå under två år.

 

För mer information kontakta Annika Fälldin LRF, 070-267 67 47 eller LRF Västernorrlands webplats