Höga Kusten Turism kraftsamlar

Välkommen till en ny destination!

Höga Kusten Turism kraftsamlar 

Höga Kusten har på kort tid blivit den stora utmanaren bland svenska resemål. För att möta den ökande efterfrågan har Höga Kusten Turism, destinationens marknadsbolag, tillsammans med andra nyckelaktörer arbetat fram ett nytt branschmedlemskap för besöksnäringens företag. 

 

Man tänker nytt, fokuserar på medlemsnytta och gör sig redo att synliggöra Höga Kustens gemensamma utbud ännu bättre - tillsammans.

 

Genom att erbjuda flera medlemsnivåer anpassar bolaget sitt medlemserbjudande till företagens olika förutsättningar, samtidigt som tydliga kravställningar på medlemmarna bidrar till destinationens utveckling. 

 

Här kan du läsa mer om medlemserbjudandet. 

 

 Höga Kusten Turism är ett företagarägt, sälj- och marknadsbolag, som sedan starten 2010 spelat en allt viktigare roll för att stärka besöksnäringen i Höga Kusten. Destinationens konkurrenskraft stärks när enskilda företag arbetar tillsammans.

 

Bolagets roll är att koppla samman Höga Kustens utbud till säljbara upplevelser, som efterfrågas av våra gäster. På så vis kan vi höja kvaliteten i helhetsupplevelsen av destinationen. Nöjda gäster ger ännu fler gäster till Höga Kusten och därmed mer affärer för dig som är medlem i Höga Kusten Turism.