Höga Kusten satsar nu långsiktigt

Höga Kusten satsar nu långsiktigt!

Tillsammans bygger vi framtiden

Samarbetsavtalet mellan Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner gällande besöksnäringsfrågor löper ut per 2017-12-31. Efter tre års samarbete kring besöksnäringsfrågor via Höga Kusten Destinationsutveckling AB väljer nu kommunerna att permanenta verksamheten. Respektive kommunfullmäktige har i dagarna fattat de nödvändiga besluten.

 

‘Besöksnäringen är en viktig motor för att utveckla ett attraktivt Höga Kusten. Framförallt för våra besökare, men även för oss som bor och verkar här. Därför känns det värdefullt att ägarkommunerna, nu i politisk enighet, satsar permanent på att fortsatt utveckla en av Sveriges snabbast växande destinationer.’ säger Gudrun Sjödin, ordförande i Höga Kusten Destinationsutveckling.

 

Siktet fortsatt inställt på 800 nya jobb till 2025

 

Genom att ge Höga Kusten Destinationsutveckling fortsatt förtroende att främja den strategiska utvecklingen av besöksnäringen, skickar kommunerna en viktig signal om turismens betydelse för regionen. Målet är att fördubbla omsättningen till 2025 vilket i sin tur ska leda till 800 nya arbetstillfällen fram till samma år.

 

Ett Höga Kusten med internationell attraktionskraft

 

Även Peter Holmqvist, VD för Höga Kusten Destinationsutveckling, välkomnar den långsiktiga prioriteringen kommunerna nu gör. ’Nu kan vi fortsätta den redan påbörjade resan mot att bli en destination med attraktionskraft i internationell klass. En av de viktigaste utvecklingsfrågorna för att Höga Kusten ska kunna möta marknadens väckta intresset är att öka destinationens utbud. På så vis kan besöksnäringen bli en av regionens viktigaste tillväxmotorer.’  


 

 

 

Kontaktpersoner

Gudrun Sjödin, ordförande Höga Kusten Destinationsutveckling, 070 – 358 04 02

Peter Holmqvist, VD Höga Kusten Destinationsutveckling, 070 – 696 64 32