Höga Kusten kan vinna Stora Turismpriset

Höga Kusten kan vinna Stora Turismpriset

”Det är med stor glädje vi ser att vårt arbete i Höga Kusten ger resultat och uppmärksammas. Det är tack vare det fina samarbete som präglar besöksnäringen som vi har den positiva utvecklingen” säger Peter Holmqvist, VD Höga Kusten Destinationsutveckling.

Samverkan i Höga Kusten

Höga Kusten, en av Sveriges snabbast växande destinationer, har tack vare den starka alliansen mellan regionens kommuner och näringslivet stärkt sina förutsättningar att bli en internationellt känd destination. Den för svensk besöksnäring otraditionella alliansen, mellan det kommunala bolaget Höga Kusten Destinationsutveckling och det näringsägda företaget Höga Kusten Turism, stärks destinationens utbud och tillväxtförmåga. Tack var en tydlig rollfördelning, men gemensamma mål, verkar respektive aktör på var sin spelplan för att tillsammans öka destinationens attraktionskraft.

 

Fakta Stora Turismpriset

Stora Turismpriset delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism. Det är en fristående stiftelse vars syfte är att främja utvecklingen av kunskap inom svensk turism. Tillväxtverket är idag stiftelsens huvudman och utser dess styrelse. Administration och förvaltning av stiftelsen hanteras av Tillväxtverket och Kammarkollegiet.

 

För kommentarer:

Peter Holmqvist, VD Höga Kusten Destinationsutveckling AB, 070 696 64 3

Mia Karlsson, VD Höga Kusten Turism AB, 070-3602405

Nomineringsfilmen hittar du här. Stora Turismpriset Höga Kusten samverkan

Sommaren 2017 i Höga Kusten har varit fantastisk !

Här ett axplock från våra entreprenörer i Höga Kusten Turism:

 

SOMMAREN 2017


Än är det alldeles för tidigt att dra några växlar på hur resultatet för sommaren 2017 ( som ju inte är slut än på något sätt…)
Men, tycker som sig bör att det får bli några korta klipp/citat som vi bär med oss så här sista skälvande stund:

 

25 % ökning i bokningsvärde på Högbonden
5 % ökning på Naturum, trots att det var 10 % ökning i fjol
Fullsatt på Toppstugans Höga Kusten kvällar
Technichus snittat upp mot 250 besökare/dag
100 % beläggning på Höga Kusten hotellet i juli …
Trots väder, lika hög beläggning på Sollefteå Camping som rekordsommaren 2016 under juli månad.
Hemsö Fästning går mot succésommar:http://www.allehanda.se/vasternorrland/harnosand/ett-kliv-40-meter-ned-i-berget-for-att-minnas-kalla-kriget-ny-succesommar-pa-hemson
Paradisbadet hade över 15000 besökare under juli månad.
Mjälloms Tunnbröd har i juli haft en 30 % ökning i bagarstuga och butik.
Gert Olsen har drivit Gullviks havsbad med camping, stugby och restaurang i 19 år. Han sammanfattar årets säsong med att det har varit "jättebra beläggning i stugorna och på campingplatsen".
3 fullbokade Birkakryssningar – och den fjärde är på väg 22/8.


Catarina Molitor Sjöberg Box Destilleri och ordförande för Höga Kusten Turism får avsluta detta korta axplock av sommaren 2017:

”Den har varit fantastisk.
Lite trögt i början, men så brukar det alltid vara.
Två sista veckorna i juli och nu början på augusti har varit över förväntan.
Mycket bra”