Svenska Designpriset

Höga Kusten kan vinna Svenska Designpriset

Höga Kustens grafiska identitet nominerad 

Höga Kusten nominerad till Svenska Designpriset

Svenska Designpriset är en tävling i design som är öppen för alla som arbetar med grafisk design, formgivning och inom kreativa områden. Därför är vi extra stolta att Höga Kustens grafiska identitet i år har valts ut av juryn till allmän röstning. 

 

Målet med all vår kommunikation är att Höga Kusten ska utvecklas till en destination med attraktionskraft i internationell klass till år 2025, vilket i sin tur ska leda till 800 nya arbetstillfällen fram till samma år. Vår kommunikationsstrategi har lagt fast vägvalen och den grafiska identiteten hur vi ska uppfattas visuellt.

 

Följande har inspirerat formgivningen av Höga Kustens nya logotyp:

 

  • Textur med inspiration från Höga Kustens unika geologiska kännetecken - Rapakivigraniten. Den ger logotypen ett naturnära och rustikt uttryck.
  • Mjuka former med svagt rundade hörn gör att logo- typen känns vänlig och lugn trots dess karja uttryck.
  • Med världens största landhöjning och där kusten fortfarande reser sig ur havet ger typsnittens höga form och logotypens ordbild i nivåer en spegling av landskapet.
  • Inspirerad av landhöjningen och destinationens många tydliga symboler, såsom Högakustenbron, nipornas branta väggar, havets vågor, bergssluttningar och trädens fot vid jorden.
  • Payoff som referrerar till platsens ursprung och historia, men logotypen kan också stå för sig själv utan payoff.

 

 

Är du nyfiken på att lära dig mer om Höga Kustens varumärke - klicka här.