Höga Kusten Update 20/1 -22

Första Höga Kusten Update med Höga Kusten Turism är nu den 20/1 kl 10:00. Fokus kommer att vara kring pandemin. 

Första Höga Kusten Update med Höga Kusten Turism är nu den 20/1 kl 10:00. Fokus kommer att vara kring pandemin. 

  • Covid-19 update
  • Hur och vad ska vi kommunicera under vintern och våren (med tanke på pandemin)
  • Hur är läget hos er medlemsföretag? Vad tycker ni HK Dest och HKT ska fokusera (med tanke på pandemin)
  • Evenemang i Höga Kusten. Hur påverkas det? Stora som små.
  • Uppdatering rekrytering Verksamhetsledare HKT

Se inspelad version

Se inspelad version från Höga Kusten Update 20/1 här

Kommande datum att lägga in i kalandern 

Torsdag 17/2 kl 10:00
Torsdag 17/3 kl 10:00
Torsdag 13/4 kl 10:00
Torsdag 19/5 kl 10:00

Höga Kusten Update är ett digitalt möte för besöksnäringen i Höga Kusten. Här pratar vi om vad som är på gång i destinationen, marknadsföring, utvecklingsområden, nya satsningar och mycket mycket mer.