Från kris till möjlighet

Från kris till möjlighet var ett projekt som Höga Kusten Destinationsutveckling drev med syfte att lindra effekterna av coronapandemin för företagen inom besöksnäringen, under perioden april 2020 till mars 2021.

Snabbt agerande

När Corona-pandemin slog till med full kraft i mars 2020 agerade Höga Kusten Destinationsutveckling och Höga Kusten Turism snabbt. Vi inledde med en scenarioplanering där vi tog fram fyra tänkbara scenarier utifrån pandemins konsekvenser.

Tillsammans med Region Västernorrland utvecklade vi snabbt det vi kallade Höga Kusten Utvecklingsprogram.

Höga Kusten Utvecklingsprogram

Programmet innehöll ett flertal komponenter med syfte att stödja företagen i den akuta krisen och samtidigt bidra till stärkt besöksnäring på lång sikt. Programmet innehöll följande delar:

  • Produktutvecklingscheck
  • Onlineutbildning för företag
  • SEO-check
  • Översättningscheck
  • Kommunikationsrådgivning
  • Digitalt hembesök
  • Utvecklingscheck

Produktutvecklingschecken finansierades av ett företagsstöd hos Region Västernorrland. Företagen fick ansöka om max två checkar (à 10 000 kr) för nya produkter. Vi beviljade 124 st produktcheckar.

En annan del i programmet var den online-utbildning som vi erbjöd tillsammans med Destination Sundsvall och Jämtland Härjedalens Turism. Deltagande företag kunde få ett företagsstöd från Region Västernorrland på max 20 000 kr per person och månad. Maximalt kunde 10 personer från varje företag deltaga. Utbildningen var 8 veckor lång och indelad i olika moduler. Företagen kunde själva välja om man ville delta i hela eller delar av utbildningen. I Höga Kusten deltog 113 personer från 53 företag.

För att stödja företagens digitala utveckling skapades fyra checkar genom en omfördelning av resurser inom mål 2-projektet Höga Kusten på export. Det fanns 30 checkar inom varje kategori. Dessa var ”SEO-check, ”Översättningscheck”, ”Kommunikationsrådgivning” och ”Digitalt hembesök”. Varje företag kunde söka flera checkar. Företagen fick konsulthjälp som i sin helhet finansierades av vårt projekt Höga Kusten på Export.

Den sista insatsen inom ramen för Höga Kusten Utvecklingsprogram var ett nytt företagsstöd som skapades av Region Västernorrland under namnet ”Utvecklingscheck”. Där kunde företagen ansöka om stöd för hårda och mjuka investeringar och få mellan 50% och 80% i stöd med ett tak på 150 000 kr. En mycket populär stödform.

Tryggt och säkert-material

Vi tog fram ett gemensamt kommunikationsmaterial kostnadsfritt för företag att använda.

Övriga marknadsföringsinsatser

Utöver Höga Kusten Utvecklingsprogram genomfördes en rad marknadsföringsinsatser anpassade till pandemin. Dels tog vi fram ett ”Tryggt och Säkert-material” med skyltar, affischer, bordryttare etc. med uppmaningar att hålla avstånd. Dessa erbjöds företagen utan kostnad. Och dels gjordes en rad marknadsföringsinsatser riktade till ”hemester- och svemester-resenären” med fokus på Höga Kusten som en trygg och säker destination.

Vill du veta mer?

Kontaktperson: Cecilia Lideskog, cecilia@hkdest.se, 073-274 56 80